Friday, July 27, 2012

never look back

Od kiedy mój syn zaczął  chodzic wiele sie wydarzyło. Bylo dużo siniaków, zadrapań i jeden ubity ząb. Zaczyna yc jeszcze groźniej bo teraz pokonuje również wysokości, juz sie boję. Jeden z pierwszych samodzielnych spacerów postanowiłam uwiecznić i obdarzyc to badzo prawdziwym mottem - tyczy sie nie tylko poczynań mojego brzdąca. Nowe Sodowe papiery zachwycaja i same sie daja ciąć, są rewelacyjne, c'nie ?
Since my son started to walk a lot has happened. There was a lot of bruises, scratches and a compacted tooth. It starts to be even more dangerous because now also clears up, I'm scared already. One of the first independent walking I decided to capture and give it hundereds true motto - not only applies to the actions of my toddler. New SODAlicious papers deliciously and give themselves to cut, they're fantastic, isn't they?
 

xoxo
Ola

No comments: