Thursday, October 11, 2012

do things with passion....

Do things with passion or not at all - moje dziecko wyznaje tę zasadę od samego początku. Dzięki temu napewno się nam nie nudzi. Na ILSowym blogu dziś przedstawiamy papier miesiąca. Zajrzyjcie tu koniecznie obejrzeć pozostałe prace naszej ekipy. A tu moja interpretacja

To do things with passion or not at all - my child adheres to this principle from the outset. In this way we sure do not get bored. Today on the ILS blog we present paper of the month. Take a look here necessarily to see the rest of the work our team. And here's my interpretation

uwielbiam ten papier i was tez zachęcam do cięcia, klejenia. Stwółrzcie cos pieknego :)
 I love this paper and also encourage you to cut, glue. Create a something beautiful :)
xoxo
Ola


No comments: