Monday, March 17, 2014

SODAlicious in March !!!!!!! brand new collections !!!

Hi !!!!

How to start new week in great mood ???? It's simple, First of all grab brand new  SODAlicious collections ►COOK EAT WASH REPEAT ◄ and ►PENCIL LINES◄, filled with great patterns and awesome goodies. Take a look at details in SODAliciousshop . There's also  a chance to win them in SODALIcious Giveaway till March 18th, so hurry up !!!! Here's more info .
............

Cześć !!!!

Jak zacząć nowy tydzień we wspaniałym nastroju ????? To proste, Po pierwsze zaopatrzyć się w najnowsze  kolekcje SODALIcious   ►COOK EAT WASH REPEAT ◄ oraz ►PENCIL LINES◄, pełne fajowych wzorów i nowych superanckich drobiazgów. Więcej szczegółów znajdziecie w SODAliciousshop. Jest również szansa na wygranie nowych kolekcji w SODAlicious Giveaway do 18 marca, więc spieszcie się !!!!  Więcej info znajdziecie tu.


Next create something great !!!! You can also participate in SODAlicous monthly sketch challenge. You can find march sketch on blog and feel inspired  by our DT memebrs. They made such a great works !!!! Check out my LO :)
.............

Następnie stwórzcie coś fantastycznego !!!! Możecie również wziąć udział w comiesięcznym SODOwym wyzwaniu mapkowym . Mapkę znajdziecie na blogu i czujcie się zainspirowane pracami naszego DT. Dziewczyny zrobiły wspaniałe prace !!!! A tu mój LO :)Also there is new SODAlicious ARTJournal challenge !!! This time our topic is SUPERSTITION.
..................

Jest również nowe SODOwe  wyzwanie ARTJournalowe !!!! Tematem są PRZESĄDY/ZABOBONY .Have a very creative week !!!
xoxo
Ola

No comments: